>

Novinky

Vystoupení DOM Krnov na XVII. Mezinárodním hudebním festivale v České Kamenici a německém Bad Schandau (17.6.2016 – 19.6.2016)

29.6.2016

Ve dnech 17. – 19. června se Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov zúčastnil XVII. Mezinárodního hudebního festivalu v České Kamenici a německém Bad Schandau, kde měl možnost reprezentovat město Krnov pochodovým vystoupením v ulicích České Kamenice, které vyvrcholilo rozsáhlým monster koncertem všech zúčastněných orchestrů na náměstí pod taktovkou šéfdirigenta ústřední hudby armády ČR pana pplk. Jaroslava ŠÍPA. Odpoledne pak orchestr i přes nepřízeň počasí vystoupil velmi úspěšně na náměstí v Rumburku, kde se mu dostalo pochvalných slov přímo od starosty města (ani prudký déšť nás nezastavil). V neděli pak orchestr jako již tradičně reprezentoval město Krnov v německém lázeňském městě Bad Schandau. Na všech těchto vystoupeních s DOM Krnov spolupracovaly „Majorettes Kynsperk nad Ohri“ pod vedením paní Jaroslavy Danešové.

Účast na tomto prestižním festivale by ovšem nebyla možná bez podpory všech sponzorů a přispěvatelů, mezi kterými musíme vyzvednout především město Krnov, které je dlouhodobým a největším podporovatelem činnosti DOM Krnov. Dalšími významnými partnery DOM Krnov jsou pak TOKO Agri a.s. pana Tomáše Kořínka, Strojírny Kalinowski s.r.o. a Krnovské opravny a strojírny s.r.o. Všem sponzorům a podporovatelům patří náš vřelý dík.

2_DOM Krnov_Kamenice&Bad Schandau 2016-068_DOM Krnov_Kamenice&Bad Schandau 2016-06

dav

dav