>

O orchestru

Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov byl založen v roce 1961 Karlem Dospivou, který u orchestru působil až do roku 2010. Vysoké nároky tohoto skvělého dirigenta a pravidelné náročné zkoušky pak orchestr brzy přivedly mezi nejlepší hudební tělesa tohoto typu, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Svědčí o tom mimo jiné i nepřetržitá vítězství v ústředních kolech soutěží dechových orchestrů mladých ZUŠ od roku 1971 až do roku 1990 a mnohá vítězství v  zahraničních soutěžích (např. absolutní vítěz koncertní i pochodové soutěže v belgickém Neerpeltu v roce 1983, titul absolutního vítěze koncertní soutěže v německém Rostocku v roce 1990, atd.). Jedním z posledních velkých úspěchů orchestru je pak účast na mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě v červnu 2017, kde orchestr ve své kategorii získal 3 skvělé ceny – zlaté pásmo s vyznamenáním, vítězství ve své kategorii a cenu za nejlepší provedení povinné skladby.

Během své existence se orchestr úspěšně zúčastnil mnoha velkých festivalů a soutěží v České republice (Kmochův Kolín, FEDO Štětí, FIJO Cheb, mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Brně, Praze, Ostravě, atd.) a mnohokrát reprezentoval Českou republiku na festivalech a soutěžích v zahraničí (USA, Čína, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Holandsko, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko). Mezi nejznámější vystoupení orchestru pak patří koncert v londýnské Royal Albert Hall v roce 1991, koncertní turné po Spojených státech amerických v roce 2008 a velmi úspěšné asijské turné v letech 2016 – 2017, kdy se orchestr v říjnu 2016 skvělým způsobem prezentoval na festivale „2016 Beijing International Band Festival“ v čínském Pekingu, kde mělo jeho koncertní a pochodová vystoupení takový ohlas, že byl čínskými organizátory pozván do Číny hned vzápětí znovu a v září 2017 pak zazářil i na světoznámém festivale „2017 Shanghai Tourism Festival“ v čínské Šanghaji.

Aktuálně má orchestr cca 60 členů a stále si drží vysokou uměleckou úroveň. Od roku 2011 je uměleckým vedoucím a hlavním dirigentem orchestru jeho bývalý hráč a současný učitel Základní umělecké školy v Krnově pan Luděk Tlach, pod jehož vedením orchestr nedávno oslavil již 56. výročí svého založení.

HISTORIE ORCHESTRU po JEDNOTLIVÝCH LETECH:

1963

Dechový orchestr mladých, i přes těžkosti v začátcích, dokázal na Divadelním máji, kde hrál jeho zahájení, že se bude stále úspěšně rozvíjet.

1964

V tomto roce, v měsících květnu a červnu se uskutečnily jedny z prvních promenádních koncertů dechového orchestru v krnovských Smetanových sadech.

1965

Dechový orchestr se podílí společně s žáky LŠU a dalšími soubory, které pracují při škole ( taneční, smyčcový a cimbálová muzika ) na všech významných kulturních akcích města i školy. Velkého úspěchu dosáhl orchestr svým vítězstvím v okresním kole Soutěže tvořivosti mládeže a také reprezentoval okres Bruntál na krajském festivalu LŠU Ostravě – Porubě.

1966

Orchestr se zúčastnil celostátní soutěže v Ostravě, ze které si odvezl 2.místo. Koncem května se uskutečnil výměnný zájezd do Polska ( první zahraniční zájezd). Padesátičlenný soubor uspořádal koncerty v Bielsku a v Krakově.

1967

Po úspěších v krajském a celostátním kole Soutěže tvořivosti mládeže byl orchestr vybrán v reprezentaci na zájezd do NDR. V městě Bautzen svým programem obohatil tradiční „Hry pracujících“. Opět se zúčastnil celostátního kola soutěže dechových orchestrů v Kolíně a dostavil se úspěch v podobě 2.místa. Poprvé se DOM stal účastníkem festivalu dechových hudeb „Kmochův Kolín“.

1968

Také v tomto roce orchestr zjišťoval veškeré kulturní akce Krnovska. Vzpomeňme alespoň některá vystoupení : promenádní koncerty, oslavy 1.máje, Rožnovské slavnosti, vítání účastníků Divadelního máje, účinkování v Osoblaze, Jindřichově, Bruntále… Dalším zahraničním zájezdem bylo opět NDR ( město Bautzen) a také Polsko ( město Prudnik ).

1969

V září tohoto roku vycestovali krnovští na koncertní zájezd do Rakouska, kde spoluúčinkovali s místním dechovým orchestrem tamější hudební školy na Mezinárodních výstavních trzích.

1970

DOM se zúčastnil festivalu dechových hudeb „Kmochův Kolín“. Podzim tohoto roku byl pro orchestr velmi pestrý, vystoupil například ve Fulneku při otevření památníku J.A.Komenského, v Krnově při oslavách 25. výročí založení krnovského Gymnázia a dalších kulturních akcích.

1971

Velkým úspěchem orchestru byl postup do ústředního kola soutěže dechových orchestrů konaného v Ostravě, odkud si přivezl 1.místo. Největším oceněním však bylo pozvání do Francie na 2.ročník Festivalu lidové hudby v Epinay sur Seine. Program byl nabitý : promenádní koncerty v parcích, na náměstí Oberulser, na ulici přímo v Epinay, pochodové průvody v ulicích města či monstrkoncert k ukončení celého festivalu.

1972

Jubilejní rok orchestr oslavil slavnostním koncertem v krnovském Divadle J. Fučíka. K 10. výročí založení tohoto tělesa byl vydán první almanach. V květnu odjel dechový orchestr na zahraniční zájezd do NDR – navštívil opět město Bautzen, ve kterém se konal III.festival lužnickosrbské kultury. Také byl poprvé účastníkem mezinárodního festivalu dechových orchestrů mladých FIJO Cheb a Národním festivalu Štětí.

1973

Krnovský orchestr se poprvé zúčastňuje nedělních koncertů dechové hudby v Ostravě a také Festivalu dechových orchestrů mladých okresu Šumperk, konaného v Zábřehu  na Moravě – zde měl kromě monstrkoncertu i samostatné vystoupení. Festivalu se zúčastnily známé veličiny dechové hudby: Karel Vacek, Áda Rulíšek, Ladislav Vítů aj.

1974

DOM s uměleckým vedoucím Karlem Dospivou získal prvenství a titul absolutního vítěz v celostátní soutěži dechových orchestrů. Opět byl učastníkem „ Kmochova Kolína“, navštívil Nizozemí (město Purmerend), kde hrál na Festivalu dechových orchestrů a také NDR (město Bautzen), zde účinkoval na oslavách 25. výročí založení republiky.

1975

Zajímavou zkušeností bylo zcela jistě natáčení pohádky v televizním studiu v Ostravě, při kterém účinkovali sólisté a DOM se svým dirigentem. Ministrstvem kultury byl orchestr vyslán na Mezinárodní festival dechových a symfonických orchestrů do Velké Británie (Londýn, Cardiff).

Za zmínku určitě stojí, že si členové orchestru zahráli na pod taktovkou Sira Charlese Mackerrase. Z dalších akcí tohoto roku: festival v Zábřehu na Moravě, v Uherském Brodě, vystoupení v Hradci nad Moravicí aj.

1976

Pro zajímavost: v tomto roce měl orchestr 62 členů. V květnu muzikanti  odjeli do Košic na festival mládežnických dechových orchestrů a o měsíc později na festival ve Štětí.

1977

Skvěle se orchestr ukázal v celostátním kole soutěže dechových orchestrů (tentokrát v Ostravě),

odkud si přivezl 1. místo a opět se stal absolutním vítězem celé soutěže. Umělecký vedoucí a dirigent orchestru Karel Dospiva obdržel zvláštní cenu za nejlepší dirigentský výkon, dále pak orchestr cenu za nejúspěšnější interpretaci skladeb soudobých autorů a Jaroslav Orlík cenu za orchestrální sólo na trubku. Z dalších uveďme např: slavnostní koncert k 15. výročí DOM (byl vydán almanach), festival v Zábřehu na Moravě, promenádní koncerty v Úvalně, Velkých Heralticích i v Krnově, zahájení mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů „Ostrava 77“.

1978

Také v tomto roce DOM reprezentoval naši školu a město   na různých místech republiky, vzpomeňme alespoň některé: Jeseník, Šumperk, Košice, Zábřeh na Moravě, Osoblaha, Bruntál, Horní Benešov, Opava, Hanušovice a další.

Proběhlo natáčení v Českém rozhlase a svou bohatou činnost orchestr před prázdninami ukončil účastí na Mezinárodním festivalu mládežnických dechových orchestrů FIJO Cheb.

1979

Už počátkem ledna soubor nahrával v ostravském ozhlase,  v únoru natáčel v televizi, zúčastnil se několika festivalů, v Zábřehu na Moravě, v Bruntále, v Litoměřicích, a také promenádních koncertů, v Jeseníku, v Městě Albrechticích, v Krnově…

1980

Počet členů se „vyšplhal“  na 70 muzikantů. Kromě tradičních vystoupení a koncertů jistě stojí za zmínku           1. místo a titul absolutního vítěze v celorepublikové soutěži dechových orchestrů (již potřetí). Orchestru byly porotou uděleny další ceny: dirigentu Karlu Dospivovi Cena             za nejlepší dirigentský výkon, Cena za provedení skladby Jakova Raskina „Ajnava“ a Cena za provedení skladeb Mojmíra Zedníka (Scherzo) a Evžena Zámečníka (Moravské Preludium). V červenci byl DOM Krnov vyslán Ministerstvem kultury do NDR, kde úspěšně reprezentoval v programu „Rostockých letních slavností 80 “.

1981

DOM se velmi aktivně podílel na veřejném kulturním dění nejen města a jeho okolí, ale i v zahraničí: zúčastnil se vysílání v Čs.televizi, kde byl hostem pořadu „Mladé muzicírování“, zahrál na slavnostním koncertu k 10. výročí

založení DOM  v Jeseníku, na festivalu dětských                    a mládežnických dechových orchestrů v Pavlovicích,          na festivalu mládežnických orchestrů v Bruntále,                 na koncertu v Litomyšli v rámci festivalu ,,Mladá Smetanova Litomyšl 81“… K nejzajímavějším zájezdům v celé historii orchestrů bezesporu patří Holandsko,město Kerkrade           a účast ve světové soutěži velkých dechových orchestrů        (je pořádána každé 4 roky). Toto soutěžení je neoficiálním mistrovstvím světa. V soutěžním programu krnovských tehdy zaznělo ,,Scherzo“ Mojmíra Zedníka, povinná ,,Festivalová rapsodie“ holandského skladatele S. Lancena a ,,Rapsodie“ Zbyňka Přecechtěla. V těžké konkurenci orchestrů z 25 zemí získal krnovský dechový orchestr 2. místo (pro úplnost – věkový průměr členů orchestru byl 15 let).

1982

Orchestr byl složen z celkem 77 členů (z toho pouze 25 dívek) a v tomto roce se zúčastnil 22 různých koncertů         a vystoupení. Připomeňme některé: autorský koncert Vladimíra Křepelky v Jeseníku, Slavnostní koncert v Divadle J. Fučíka k 20. výročí DOM, festivaly mládežnických dechových orchestrů v Zábřehu na Moravě, v Bohumíně,      ve Štětí a v Gottvaldově.

1983

Pro dechové orchestry byla v tomto roce opět vyhlášena celostátní soutěž (ostatně jako každé 3 roky) – DOM Krnov se opět zúčastnil a ve své kategorii (věkový průměr do 15 let) získal 1. místo. Stal se již počtvrté absolutním vítězem    a umělecký vedoucí Karel Dospiva obdržel Cenu                 za dramaturgii a Cenu za nejlepší dirigentský výkon. Dalším obrovským úspěchem byla reprezentace naší vlasti v Belgii   v městě Neerpelt na Evropském hudebním festivalu         (31. ročník). Tentokrát se v Neerpeltu sešlo 110 souborů       ze 14 zemí a krnovský DOM soutěžil ve 2 kategoriích:          v koncertní hudbě a pochodu (pod vedením Iva Unčovského). V obou případech získal orchestr 1. místo       a ještě vysoké ocenění ,,Cum laude“ – pochvala ministerstva školství Belgie. Z dalších vystoupení: festivaly v Pavlovicích, Bruntále, Zábřehu na Moravě či koncerty v Osoblaze, Bílovci, Šumperku a Krnově.

1984

Osmdesátičlenný dechový orchestr provedl 11 samostatných koncertů (Olomouc, Litultovice, Jeseník, Šumperk)                a zúčastnil se festivalů v Pavlovicích a v Zábřehu na Moravě. V lednu byla uskutečněna veřejná nahrávka rozhlasového pořadu ,,Na kus řeči s kapelou“ (zazněly skladby: pochod ,,Defilé úspěchů“, píseň ,,Ej, až budu veliká“, ,,Instant koncert“, ,,České noty“). Z ostatních četných akcí je třeba vyzvednout účinkování na Celostátní konferenci učitelů         v Praze, na Mezinárodním festivalu mládežnických dechových orchestrů FIJO Cheb 84 a družební zájezd        do NDR (Neustadt).

1985

Svou 23. sezónu zahájil orchestr koncertováním při oslavách  osvobození obce  Osoblahy, následoval Jarní koncert            v Divadle J. Fučíka v Krnově, festivaly v Pavlovicích, Dolním Benešově a Bruntále a také účinkování u příležitosti Spartakiády v Praze ve Dnech kultury Severomoravského kraje. Orchestr byl také pozván k natáčení pořadu Českosl. televize Ostrava – ,,Honzíkovy pohádky“ Mojmíra Zedníka    a  k natáčení pro Český rozhlas Ostrava. V září se krnovští zúčastnili mezinárodního hudebního festivalu mladých ,,Eurotreff Musik 85“ v NSR. V první části zájezdu byli hosty hudební školy v Tübingenu, pak pobývali v Hänsernu. Tohoto setkání se zúčastnilo přes  1 300 hudebníků, tanečníků        a zpěváků z různých zemí Evropy.

1986

V tomto období měl orchestr ve svém repertoáru na 60 skladeb a svou intenzívní práci zúročil v soutěži dechových orchestrů – získal cenu nejvyšší – 1. místo s titulem absolutního vítěze. Z dalších akcí: festivaly v Pavlovicích, Zábřehu na Moravě, Opavě, Rtyni v Podkrkonoší, slavnostní koncert v Divadle J. Fučíka (společně s orchestrem               z německého Ttibingenu).

Za dlouholetou, obětavou a úspěšnou práci obdržel pan Karel Dospiva, ředitel školy a umělecký vedoucí orchestru, Vyznamenání federální vlády ČSSR.

1987

V rámci oslav 25. výročí DOM uspořádala LŠU Slavnostní koncert v Divadle J.Fučíka, po kterém následovalo                v krnovském Slezském domově setkání současných              i bývalých členů orchestru. K tomuto výročí byla také vydána pamětní brožura a ostravské rozhlasové studio připravilo       s orchestrem tři relace pro celostátní vysílání. Kromě každoročních akcí, kterých se soubor pravidelně účastnil, jmenujme tyto: FIJO Cheb 87, festivaly dechových hudeb      v Opavě, Bruntále, 4. sjezd SSM v Praze a v neposlední řadě koncertní turné v oblasti severní části NDR. To se uskutečnilo na základě pozvání družebního orchestru           z Bernsdorfu u Karl-Marx-Stadtu v NDR a krnovský orchestr absolvoval 10 koncertních vystoupení v Rostocku, Warnemünde a dalších lázeňských a rekreačních oblastech. Začátkem školního roku 1987/88 začal orchestr zkoušet        v nové zkušebně – v budově na Revoluční ulici, kam bylo přestěhováno dechové oddělení.

1988

Už v prvním lednovém týdnu DOM Krnov přijal účast          na 8. ročníku Mezinárodní soutěže dechových hudeb v Brně a získal zde v konkurenci dospělých orchestrů v nejvyšší kategorii 1. místo s hodnocením poroty. Celkový i umělecký dojem předvedeného výkonu byl vynikající. Orchestr byl pozván na 26. „Kmochův Kolín“, aby tam předvedl ukázkový koncert moderní dechové hudby, opět natáčel ve studiu Českého rozhlasu a přijal pozvání do zahraničí, tentokrát    to byly Lužicko – srbské slavnosti a „Dny horníků                   a energetiků“ v NDR (Bernsdorf, Gera). Pro zajímavost uvádíme, že v tomto roce dosáhl orchestr rekordního počtu 91 hráčů.

1989

V dalším ročníku vyhlášené celorepublikové soutěže dechových orchestrů se stal DOM Krnov postupně vítězem okresního, krajského i ústředního kola (prvenství                   z ústředního kola si odnáší nepřetržitě od roku 1971). Odvezl si také titul absolutního vítěze a dirigentu Karlu Dospivovi byla předána Cena za objevnou dramaturgii.                         K významnějším akcím tohoto roku patří: dvoudenní květ­nový zájezd do PLR (Opole), koncerty na „Floře“ v Olomouci a na Mezinárodním festivalu decho­vých orchestrů v Ostravě.

1990

V Městském divadle v Krnově odehrál orchestr hned dva koncerty (Jarní a Vánoční), opět byl účastníkem „Kmochova Kolína“ a z Mezinárodní soutěže v SRN (Rostock) si odvezl titul absolutního vítěze. Významnou akcí byla tzv. „Hudební současnost“ – koncert novinek dechové hudby, který byl realizován v Krnově a ve Frýdlantu nad Ostravicí.

1991

Na Slavnostním koncertu v Praze (22. 4. 1991) převzal umělecký vedoucí Karel Dospiva se zástupci z řad učitelů     a členů orchestru Výroční cenu Českého hudebního fondu za rok 1990 (obdržel ji za interpretační výkony a tvůrčí počiny v předešlém roce). Dubnový Jarní koncert                  v Městském krnovském divadle natáčel Český rozhlas,         v červnu navštívil dechový orchestr Polsko (Jastrzebie- Zdrój), odkud si z mezinárodní soutěže odvezl 2. místo         a   do Polska se ještě „vrátil“ v září, tentokrát to bylo zahájení veletrhu v rámci družby Bruntál – Opole. Opět proběhla „Hudební současnost“ realizovaná za spoluúčasti Ústřední hudby Ministerstva vnitra ČR a ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava. Dalším zahraničním zájezdem               na samém sklonku roku byla cesta do Velké Británie, kde orchestr účinkoval v Londýně v rámci „Novoročních oslav“. Zahrál si, a to se podaří jen málokomu, ve slavné londýnské Royal Albert Hall.

1992

Ihned po návratu z Anglie odjel soubor do Brna na mezinárodní setkání dechových hudeb, kde získal absolutní prvenství a zároveň pozvání do soutěže konané v Itálii. DOM oslavil 30. výročí Slavnostním koncertem v Městském divadle Krnov za účasti významných dirigentských osobností. Český rozhlas věnoval tomuto výročí půlhodinový pořad. Baěhem roku absolvoval orchestr tři zahraniční zájezdy: Itálie /Capua/ – festival „Slavnosti jara“, Itálie /Riva del Garda/ – mezinárodní soutěž, ve které krnovští obdrželi 2. místo. Závěr roku tentokrát orchestr strávil ve Francii /Paříž, Chantilly/ jako účastník „Novoročních slavností“. DOM byl pozván na 30. ročník Kmochova Kolína a také na FIJO Cheb, v listopadu se uskutečnil koncert „Hudební současnost“ s reprízou ve Frýdlantu nad Ostravicí, dále pak tradiční Vánoční koncert a pro Český rozhlas byly nahrány čtyři skladby.

Pan Karel Dospiva byl 28. 3. 1992 pozván prezidentem ČSFR Václavem Havlem na slavnostní shromáždění pořádané ke 400. výročí narození J. A. Komenského          do Španělského sálu Pražského hradu.

1993

Také v tomto roce DOM vycestoval do zahraničí a to hned čtyřikrát: v březnu odjeli muzikanti společně s mažoretkami z Kynšperka nad Ohří na svůj dosud nejvzdálenější zájezd do Španělska /Castellón de la Plana/, kde se zúčastnili týdenního festivalu „Eurofanfare“. V červnu následovala Francie /Montbéliard/ – „Dny železnice“ a o měsíc později     to byl německý Karben – „Dny Hesenska“. Nový rok uvítal orchestr opět v Londýně. V rámci republiky se dechový orchestr zúčastnil dalšího, 31. ročníku Kmochův Kolín          a pod záštitou Českého hudebního fondu se uskutečnil koncert novinek dechové hudby Hudební současnost,         ve kterém  s DOM spoluúčinkovala Ústřední hudba MV ČR Ostrava. Program tohoto koncertu byl opakován, tentokrát   ve Zlíně.

1994

Krnovští muzikanti se zúčastnili již potřetí Mezinárodní soutěže dechových orchestrů v Brně – opět úspěšně – získali v nejvyšší kategorii 1. místo. Absolvovali celou řadu nejrůznějších vystoupení

a koncertů, např. festivaly v Dolním Benešově, ve Štětí, v Rýmařově a v Kolíně. Také v tomto roce se uskutečnil     pod záštitou Českého hudebního fondu koncert Hudební současnost. Jediným účinkujícím byl DOM Krnov, v jehož provedení zazněly všechny novinky. Tento náročný repertoár nastudoval během dvou měsíců vedoucí orchestru Karel Dospiva. Součástí této akce byl seminář pro dirigenty dechových hudeb, kteří obdrželi metodický materiál s nahrávkami krnovského orchestru. Koncem roku odjel soubor do Paříže na „Novoroční slavnosti“.

 

1995

Pan Karel Dospiva odchází dne 28. 3. 1995 do důchodu, pokračuje však dále ve své úspěšné činnosti dirigenta           a uměleckého vedoucího DOM Krnov.  Za dlouholetou vynikající práci mu bylo

na tradičním Jarním koncertu v Městském divadle Krnov předáno Ocenění ministerstva kultury.

Na koncertu Hudební současnost spoluúčinkoval DOM s Ústřední hudbou MV ČR Ostrava, repríza se uskutečnila ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zahraniční cesty byly v tomto roce tři: v Polsku koncertoval DOM ve městě Gogolin, v Německu se zúčastnil oslav založení města Karben

a zajímavě muzikanti strávili přelom roku – Silvestr prožili    ve Francii /Chantilly/ a Nový rok už přivítali ve Velké Británii /Londýn/. Samozřejmou tradicí se stala účast DOM Krnov  na festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín /již podeváté/.

1996

V červnu přišlo na adresu pana Karla Dospivy vyjádření z rozhlasové soutěže Concertino Bohemia 96 – DOM Krnov získal v kategorii dechových orchestrů 1. místo a tím i pozvání na účinkování

na koncertu vítězů této soutěže ve Španělském sále v Praze v přímém televizním i rozhlasovém přenosu /v programu tehdy zazněl Pochod a Jamboree z Junácké suity Evžena Zámečníka/. Jen

o pár dní později spoluúčinkoval krnovský orchestr              na koncertu Hudební současnost s Ústřední hudbou MV ČR Ostrava, který byl natáčen Českým rozhlasem Ostrava. Součástí této akce byla schůze výboru Sdružení dechových orchestrů ČR a seminář pro všechny jeho členy. Reprízu měl koncert opět ve Frýdlantu nad Ostravicí. V tomto roce museli členové orchestru oželet několik prázdninových srpnových dní, kdy odjeli do jižní Francie na Mezinárodní festival v Pamiers. Z dalších akcí jmenujme alespoň účast              na festivalu Kmochův Kolín a v Mezinárodní soutěži mažoretek v Hranicích na Moravě.

1997

Začátek roku patřil Mezinárodní soutěži dechových hudeb v Brně. DOM Krnov se umístil v tzv. zlatém pásmu v nejvyšší kategorii a získal absolutní vítězství v celé soutěži. V úspěšném soutěžení pokračovali krnovští ve Zlíně, kde se konala celorepubliková soutěž Dechová harmonie Zlín 97. V konkurenci  deseti orchestrů se umístili ve zlatém pásmu s vyznamenáním, stali se absolutním vítězem a Karlu Dospivovi bylo uděleno Zvláštní ocenění za nejlepší dirigentský výkon. Vyvrcholením těchto úspěchů byl Jarní koncert k 35letému výročí založení DOM, kde účinkovali bývalí a současní sólisté a členové orchestru a mažoretky ZUŠ Krnov. Následovalo setkání bývalých členů a přátel orchestru, které proběhlo v krnovském hotelu Praha. Zahraniční cesta orchestru byla v tomto jubilejním roce pouze jedna. Do Francie, města Montbéliard na mezinárodní hudební festival. Opět se jelo do Kolína na festival Kmochův Kolín a orchestr se zúčastnil posledního koncertu Hudební současnost 97 /nejdříve v Krnově, repríza v Ostravě-Zábřehu/. V rámci těchto koncertů, které probíhaly pravidelně v letech 1992 – 1997, uvedl krnovský orchestr 61 nových skladeb.

1998

Po skvělém úspěchu v minulém roce si i letos DOM Krnov odváží z brněnské Mezinárodní soutěže dechových hudeb umístění ve zlatém pásmu v nejvyšší třídě. V únoru odjeli muzikanti na zájezd do Francie, kde účinkovali v Nice         na Slavnosti květin a už v dubnu se do Francie zase vrátili, tentokrát na festival do města Compiegne. Cestou zpět se orchestr zastavil v Praze, kde účinkoval v Lucerně na koncertu pořádaném v rámci akce Hrad patří dětem. V ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře dechových orchestrů získal náš soubor 1. místo a zároveň titul absolutního vítěze /již po sedmé/. Výčet dalších akcí: Kmochův Kolín 98, Hornoslezské slavnosti v Krnově, Jarní a Vánoční koncert v krnovském Městském divadle.

1999

V únoru navštívil zkoušku orchestru francouzský hudební skladatel a dirigent Antoin Duhamel, který do Krnova přicestoval, aby si naše muzikanty poslechl a vybral          pro připravovaný hudební festival Pět smyslů ve francouzském městě Saint-Egreéve. Tam také krnovští v polovině května odjeli, aby reprezentovali naše město i Českou republiku. DOM se zúčastnil přehlídky Pravečkův Lanškroun, konané   u příležitosti mistrových 90. narozenin. Zde se orchestr představil v samostatném  koncertu              i ve společném monstrkoncertu všech zúčastněných souborů. Součástí již tradičního Vánočního koncertu se stal křest prvního CD DOM Krnov.

Dne 6. 4. 1999 byli na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy oceněni nejlepší pedagogové. Mezi čtyřmi osobnostmi, které z rukou ministra Eduarda Zemana převzaly stříbrnou medaili I. stupně za významnou pedagogickou, výchovnou a uměleckou činnosti v resortu školství, byl i pan Karel Dospiva.

2000

Hned v počátku nového roku se krnovský orchestr zúčastnil Mezinárodního festivalu dechových hudeb v Praze. Umístil se ve zlatém pásmu a stal se vítězem kategorie, ve které soutěžil společně s orchestry z Finska, Německa, Rakouska a České republiky. Krnovským posluchačům se DOM představil na Jarním koncertu, ve Smetanových sadech u příležitosti výročí osvobození naší republiky, na promenádním koncertu s mažoretkami ZUŠ na Bambiriádě na krnovském Hlavním náměstí, vystupoval při slavnostním odhalení památníku krnovského rodáka architekta Leopolda Bauera a na konci roku na Vánočním koncertu. Prázdninovým zájezdem byl Mezinárodní festival dechových a folklórních souborů ve Zlíně-Otrokovicích.

2001

V Praze se počátkem ledna konal tradiční mezinárodní festival dechových hudeb, ve kterém se náš orchestr umístil na 1. místě ve stříbrném pásmu ve vyšší třídě. Dalším úspěchem bylo 1. místo v oblastním kole celostátní soutěže ZUŠ dechových orchestrů. Naši získali i titul absolutního vítěze, postup do celostátního kola a sekce bicích nástrojů byla udělena zvláštní cena. Ve Fryštáku, v celostátním kole, získal orchestr opět 1. místo a bodovým ziskem byl druhým  nejlepším orchestrem v celé soutěži. Červen byl ve znamení zájezdu do Německa, kde už po několikáté orchestr navštívil město Karben a účinkoval na oslavách založení Petterweilu – jedné z částí Karbenu

2002

V lednu se orchestr opět zúčastnil Mezinárodního festivalu dechových hudeb v Praze a za svůj soutěžní program si odvezl umístění ve zlatém pásmu. O půl roku později se konal mezinárodní festival v Děčíně, i tady si náš orchestr  „vysoutěžil“ zlaté pásmo. Podíval se i do zahraničí, v září to byl zájezd do Řecka. Doma,  v Krnově se představil orchestr dvakrát – na koncertu Hudební současnost a na tradičním Vánočním koncertu, oba se konaly v Městském divadle v Krnově.

2003

Hned 4. 1. 2003 odjel orchestr do Prahy na mezinárodní festival dechových hudeb, kde získal umístění ve stříbrném pásmu. Z dalších festivalů, kterých se DOM v tomto roce účastnil, je třeba zmínit Kmochův Kolín, mezinárodní festival v Děčíně, který byl pro krnovské muzikanty velmi úspěšný. Přivezli ocenění nejvýznamnější, a to 1. místo, titul absolutního vítěze a Lucie Horáková navíc ocenění za nejlepší sólový výkon. Pro domácí publikum orchestr hrál v září v rámci festivalu Krnovské  hudební slavnosti na Hlavním náměstí a v Městském divadle Krnov v březnu a na konci roku v prosinci na tradičním Jarním a Vánočním koncertu.

2004

Tak jako minulý rok, přesně na den, 4. 1. 2004 se v Praze konal tradiční mezinárodní festival dechových hudeb. DOM Krnov si domů odvezl titul absolutního vítěze. Příležitost slyšet a vidět vystoupení našich muzikantů jsme měli hned několikrát. Na Jarním koncertu v březnu, na koncertu  Hornoslezských slavností na krnovském náměstí v květnu, v září tamtéž v rámci Krnovských hudebních slavností a nakonec v prosinci na Vánočním koncertu. DOM byl úspěšný v ústředním kole soutěže ZUŠ dechových orchestrů v Litvínově, získal 1. místo, účastnil se i festivalu dechových hudeb ve Štětí.

2005

V lednu se DOM opět skvěle prezentoval na Mezinárodním festivalu dechových hudeb v Praze, kde získal ocenění ve zlatém pásmu, zvítězil ve své kategorii. Tradiční koncerty, Jarní a Vánoční, v tomto roce doplnily festivaly Kmochův Kolín a účast na festivalu dechových hudeb v Dačicích.

Pan Karel Dospiva dostal významné ocenění za svou celoživotní práci, ocenění ministra kultury  České republiky Pavla Dostála.

2006

Začátek nového roku a tradiční cesta orchestru do Prahy na mezinárodní festival dechových hudeb. A opět úspěch – zlaté pásmo, vítěz kategorie a ocenění za nejlepší provedení povinné skladby. V obvyklém výčtu krnovských vystoupení DOM – Jarní koncert, Vánoční koncert, v červnu hraní na krnovském náměstí na Bambiriádě, na stadionu při krajském sokolském sletu – zaujme zajímavá akce. Do Krnova přijel orchestr z USA a 10. 6. se konal na krnovském náměstí společný koncert DOM s NEW HORIZONS BAND. Celý seznam doplnil ještě koncert na sjezdu rodáků v Malé Štáhli, festival v Příboře, ve Studénce a účast na mezinárodním festivalu FIJO Cheb .

2007

Z Prahy, z mezinárodního festivalu dechových hudeb, si hned 6. 1. DOM Krnov odvezl ocenění zlatým pásmem. V tomto roce si příznivci orchestru užili několik setkání – na Jarním koncertu v březnu, na koncertu ke Dni Země na Hlavním náměstí v dubnu, tamtéž na Bambiriádě v květnu, na promenádním koncertu v červnu a celý výčet uzavřel Vánoční koncert v Městském divadle Krnov.

2008

Obvyklý začátek nového roku – mezinárodní festival dechových hudeb, Praha, zisk ocenění – zlaté pásmo. Po delší době orchestr vycestoval do zahraničí. Na pozvání orchestru z USA, který hostoval v roce 2006 v Krnově, odletěli naši muzikanti v dubnu na 14denní turné „za velkou louži“. Doma, v Krnově se představili publiku vystoupením na Hornoslezských slavnostech na Hlavním náměstí, na promenádním koncertu a koncertu v rámci Krnovských hudebních slavností, ve Vrbně pod Pradědem, v polském Prudniku, na Vánočním koncertu. Orchestr se zúčastnil festivalu dechových hudeb v České Kamenici.

2009

4. 1. 2009 se DOM zúčastnil Mezinárodní soutěže dechových hudeb Praha a získal ocenění vítěz kategorie. Pro krnovské posluchače připravil tradiční vystoupení na Jarním a Vánočním koncertu v Městském divadle v Krnově, koncert ke Dni Země, koncert v rámci Krnovský hudebních slavností – oba na Hlavním náměstí, koncert v paláci Silesia. V červnu se DOM  zúčastnil festivalu v České Kamenici.

2010

V tomto roce, v červnu,  orchestr opět zažil festivalová vystoupení v České Kamenici, účastnil se průvodu a koncertu Osoblažského hudebního léta, hrál na koncertu v rámci Krnovských hudebních slavností a celý rok uzavíral Vánočním koncertem v Městském divadle v Krnově.

2011

Prvním vystoupením v tomto roce byl Jarní koncert, v červnu orchestr odjel na festival Kmochův Kolín, hrál a účastnil se průvodu slavností Osoblažské kulturní léto. Na konci prázdnin odjeli krnovští muzikanti na festival Makarské kulturní léto do Chorvatska, kde odehráli 5 koncertů. V říjnu se v Ostravě konala mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů. DOM vyhrál titul vítěz zlatého pásma a získal ocenění za nejlépe provedenou povinnou skladbu. Konec roku patřil tradičnímu Vánočnímu koncertu v divadle.